Konsekvenser av nye nasjonale retningslinjer

Konsekvenser av nye nasjonale retningslinjer

Regjeringen har vedtatt nye nasjonale retningslinjer som gjelder fram til 18. januar. Vedtakene får konsekvenser for aktiviteten i fotballgruppa.

  • Fotballens innetreninger i Bergslihallen utgår inntil videre. Lørdag 23/1 blir første mulige oppstart igjen.
  • Planlagte innetreninger i Sandarhallen starter tidligst lørdag 23/1.
  • Oppstart av planlagt trenerkurs utsettes 14 dager.
  • Utetreninger for alle lag gjennomføres, men på samme måte som våren 2020. Det betyr at trening planlegges og organiseres slik at det holdes minst 1 meter avstand.

NB! Begge banene på Halsen er fri for snø og tilgjengelig for treninger. Utnytt plassen godt slik at det blir avstand mellom de lagene som
trener.

Vi tar høyde for endringer underveis og vil informere løpende om dette.

Mvh
Stig Thorstensen
Leder, Halsen IF Fotball


© 2021 Halsen Idrettsforening | Bergeskogen idrettspark | 3260 Larvik | post@halsenif.no